Groenbeheer en onderhoud

Hoe kan je groenbeheer op een vernieuwende manier aanpakken? Hoe maken we groenonderhoud minder tijds- en arbeidsintensief? 

Nieuwsberichten